LAMAN UTAMA SYARAT AM PERMOHONAN JAWATAN
  SYARAT AM PERMOHONAN JAWATAN

1.

Syarat Permohonan

 
 
 • Bagi jawatan pentadbiran permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Bumiputera sahaja.
 

2.

Had Umur (Pada tarikh iklan ditutup)

 
 
 • Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 50 tahun. Manakala had umur calon yang memohon bagi kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL), adalah tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan.
 

3.

Penaklukan di bawah syarat Skim Perkhidmatan

 
 
 • Mereka yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaannya dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.
 

4.

Syarat Kelayakan Terperinci dan Proses Permohonan Mengikut Jawatan Adalah Seperti Berikut:

 
 
 • SEMUA permohonan perlu dibuat terus secara ON-LINE . Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hanya perlu mengemukakan mengenai perkhidmatan masing-masing yang dibuat melalui Ketua Jabatan sekiranya DIPANGGIL UNTUK TEMU DUGA
 

5.

Tarikh Tutup Iklan : 15/11/2017

 

6.

Cara Memohon

 
 
 • Untuk Bukan Staf UiTM

  Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari laman web http://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/ dan membuat permohonan melalui sistem aplikasi atas talian (“ON-LINE”) dengan mengisikan maklumat yang diperlukan.
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor pin melalui Bank Simpanan Nasional (BSN) bermula 1 November 2017 hingga 15 November 2017 dengan menggunakan nombor kad pengenalan sahaja di kaunter cawangan BSN (RM10.00).
 • Sila nyatakan 'Jawatan Pentadbiran' semasa pembelian nombor pin di kaunter BSN.
 • Untuk Staf UiTM sahaja

  Permohonan dari Staf UiTM berstatus tetap/kontrak/sementara di mana perlantikan dibuat melalui Bahagian Pengurusan Perjawatan UiTM, hendaklah dibuat melalui sistem aplikasi atas talian (“ON-LINE”) melalui Portal I-Staf -> eProses & Sistem Sokongan -> ePengambilan Staf
 

7.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil temuduga

 
 
 • Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya .
 

8.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil temuduga

 
 

        Sebarang pertanyaan dan aduan boleh dikemukakan di sini.

        Pendaftar
        Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf
        Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

        Pejabat Pendaftar
        Universiti Teknologi MARA
        40450 Shah Alam
        Selangor Darul Ehsan
        NO.TEL: (03) 55443005/3007/3085/3093/55211028
        NO.TEL: (03) 5544 2203 - Bantuan Teknikal Sistem/IT
        Email: perjawatan@salam.uitm.edu.my